คนไม่ฉลาด

Kintamani ,Bali

“เราเป็นคนไม่เก่ง ไม่ฉลาด ไม่ได้หน้าตาดีแบบคนอื่นเค้า… แต่เราก็มีความสุขในแบบที่เราเป็น”

Bali ,March 2013

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: