Lost in Tokyo

 

โตเกียว … ไม่เคยอยู่ในแผนการเดินทาง แต่เพราะความบังเอิญ, โอกาส หรืออะไรก็แล้วแต่ โลกก็หมุนให้เราไปรู้จักกับโตเกียวจนได้ … ไม่พูดภาษาอังกฤษ ไม่มีป้ายภาษาอังกฤษ ทุกอย่างใช้ทักษะและความสามารถส่วนตัว (ของคนอื่น) ล้วนๆ เรายังรู้สึกเที่ยวไม่อิ่มเพราะเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมด … ไว้มารู้จักกันใหม่นะคะ

ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่น่ารัก : พี่แตง พี่แพรว และ สองสาวชาวญี่ปุ่นเเพื่อนพี่แตง ยูโกะ&เคโกะ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: