คนไม่ฉลาด

“เราเป็นคนไม่เก่ง ไม่ฉลาด ไม่ได้หน้าตาดีแบบคนอื่นเค้า… แต่เราก็มีความสุขในแบบที่เราเป็น” Bali ,March 2013

Advertisement